VÅRA TJÄNSTER
CITYVÄRD
CIVIL BEVAKNING
EVENEMANG
FASTIGHETSJOUR
HUSVAKT
LARMRYCK
NYCKELHANTERING
OMRÅDESBEVAKNING
ORDNINGSVAKTER
PARKERINGSÖVERVAKNING
RONDERING
STATIONÄR BEVAKNING
STÄNGNING
Säkerhetskontroller
Tillsyn av ditt hus
UTPASSERINGSKONTROLLER
VILLABEVAKNING
      VILLABEVAKNING
Våra väktare bevakar din villa eller ditt fritidshus då du är bortrest eller året runt om så önskas. Antingen genom traditionell ronderande bevakning och/eller speciell tillsyn där blomvattning, snöskottning eller annan serviceåtgärd kan ingå. Du kan även välja att ta hjälp av väktare när det endast gäller larmutryckning. Vi på
PD-Bevakning AB hjälper dig att hitta en lösning så du kan känna dig trygg i din bostad.

© 2006 PD BEVAKNING AB