VÅRA TJÄNSTER
CITYVÄRD
CIVIL BEVAKNING
EVENEMANG
FASTIGHETSJOUR
HUSVAKT
LARMRYCK
NYCKELHANTERING
OMRÅDESBEVAKNING
ORDNINGSVAKTER
PARKERINGSÖVERVAKNING
RONDERING
STATIONÄR BEVAKNING
STÄNGNING
Säkerhetskontroller
Tillsyn av ditt hus
UTPASSERINGSKONTROLLER
VILLABEVAKNING
      ORDNINGSVAKTER


En ordningsvakts uppgift är att upprätthålla ordning genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer.

Vi hyr ut våra ordningsvaker till olika evenemang, hotell, restauranger och andra platser där "ordning skall hållas".

© 2006 PD BEVAKNING AB