VÅRA TJÄNSTER
CITYVÄRD
CIVIL BEVAKNING
EVENEMANG
FASTIGHETSJOUR
HUSVAKT
LARMRYCK
NYCKELHANTERING
OMRÅDESBEVAKNING
ORDNINGSVAKTER
PARKERINGSÖVERVAKNING
RONDERING
STATIONÄR BEVAKNING
STÄNGNING
Säkerhetskontroller
Tillsyn av ditt hus
UTPASSERINGSKONTROLLER
VILLABEVAKNING
      LARMRYCK

Ett enkelt och effektivt sätt att skydda era tillgångar är att ansluta ett inbrottslarm till en larmcentral. Vi är certifierad samarbetspartner till SOS-Alarm AB, men samarbetar även med andra godkända larmoperatörer.

Vid larm följer larmoperatören den förutbestämda åtgärdsplanen som vi skräddarsytt i samråd med er.
Om larmutryckning skall ske skickas närmaste väktare direkt till platsen. Vid behov tillkallas även Polis.
Eventuell skyddsglasning ordnas av väktarna på plats som även skriver en utryckningsrapport.
© 2006 PD BEVAKNING AB