VÅRA TJÄNSTER
CITYVÄRD
CIVIL BEVAKNING
EVENEMANG
FASTIGHETSJOUR
HUSVAKT
LARMRYCK
NYCKELHANTERING
OMRÅDESBEVAKNING
ORDNINGSVAKTER
PARKERINGSÖVERVAKNING
RONDERING
STATIONÄR BEVAKNING
STÄNGNING
Säkerhetskontroller
Tillsyn av ditt hus
UTPASSERINGSKONTROLLER
VILLABEVAKNING
      Tillsyn av ditt hus
YTTRE TILLSYN - Från 215 kr /Månad

Grundpaket: Tillsyn 2 ggr/månad. Yttre fysisk kontroll av fastigheten, fasader, dörrar, fönster, etc. Skriven rapport vid varje tillsyn.


INRE TILLSYN - Från 325 kr/ Månad

Grundpaket: Tillsyn 2 ggr/Månad. Förutom yttre tillsyn ingår även kontroll av samtliga inre utrymmen, rum. Kontroll av elsystem, VVS, Värmestystem, spolning i kranar och toaletter. Vattning av växter, reglering av inomhustemperatur efter önskemål. Era nycklar förvaras i säkra skåp.

Tilläggstjänster som kan köpas till:

Enligt ök med kund efter önskemål.

© 2006 PD BEVAKNING AB