VÅRA TJÄNSTER
CITYVÄRD
CIVIL BEVAKNING
EVENEMANG
FASTIGHETSJOUR
HUSVAKT
LARMRYCK
NYCKELHANTERING
OMRÅDESBEVAKNING
ORDNINGSVAKTER
PARKERINGSÖVERVAKNING
RONDERING
STATIONÄR BEVAKNING
STÄNGNING
Säkerhetskontroller
Tillsyn av ditt hus
UTPASSERINGSKONTROLLER
VILLABEVAKNING
      STÄNGNING
Har Ni svårt att tömma butiken eller restaurangen, tag hjälp av oss vid stängning.
Vi tömmer, låser och går en säkerhetsrond.
© 2006 PD BEVAKNING AB