VÅRA TJÄNSTER
CITYVÄRD
CIVIL BEVAKNING
EVENEMANG
FASTIGHETSJOUR
HUSVAKT
LARMRYCK
NYCKELHANTERING
OMRÅDESBEVAKNING
ORDNINGSVAKTER
PARKERINGSÖVERVAKNING
RONDERING
STATIONÄR BEVAKNING
STÄNGNING
Säkerhetskontroller
Tillsyn av ditt hus
UTPASSERINGSKONTROLLER
VILLABEVAKNING
      OMRÃ…DESBEVAKNING

Tjänsten bygger på att ett flertal företag gemensamt köper
"timmar" av PD-Bevakning AB , för att bevaka ett område.

Väktaren finns då under den tiden i Er närhet och ökar därmed områdets
trygghet. Närheten ger även snabba utryckningar vid larm, eller
annat behov av hjälp. Vi finns då i "närheten"

Områdesbevakning har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att förebygga och
förhindra brotslighet.

Om situationer uppkommer som indikerar på brott meddelar
väktaren direkt polisen.
© 2006 PD BEVAKNING AB