VÅRA TJÄNSTER
CITYVÄRD
CIVIL BEVAKNING
EVENEMANG
FASTIGHETSJOUR
HUSVAKT
LARMRYCK
NYCKELHANTERING
OMRÅDESBEVAKNING
ORDNINGSVAKTER
PARKERINGSÖVERVAKNING
RONDERING
STATIONÄR BEVAKNING
STÄNGNING
Säkerhetskontroller
Tillsyn av ditt hus
UTPASSERINGSKONTROLLER
VILLABEVAKNING
      CIVIL BEVAKNING
En civil väktare ser ut som vilken kund som helst och smälter på ett naturligt sätt in i miljön som bevakas. Den civila klädseln innebär en diskret yrkesutövning med stark inriktning på snatteri. Det är av största vikt att väktaren i sina kontakter med personalen inte röjer sin identitet för uppdragsgivarens kunder. Väktaren informerar personalen om händelser/incidenter och delar med sig av kunskap som personalen har nytta av när väktaren i är i tjänst.

Våra civila väktare är utbildade av BYA-väktarskola för speciellt denna tjänst i enlighet med Rikspolisstyrelsens nya regelverk
(RPS FAP 579-2) vilket borgar för en god kvalitet.


© 2006 PD BEVAKNING AB